Lukk

Vis varene

Avbryt

Utvalg

Beklager, vi fant ingen resultat for dette søket

Resultat:

Se utvalget

Handlekurven din er tom

Apotekvarene du plukker havner her

Beklager – det er visst en feil med systemene våre, men prøv igjen straks

08 oktober, 2020

Personvernsregler

Behandling av personopplysniger i Apofix

Når du bruker nettsiden vår, utfører kjøp i nettbutikken, registrerer deg som kundeklubbmedlem og/eller er i kontakt med oss om f.eks kjøp av ulike tjenester, vil Apofix behandle personopplysninger om deg. Personopplysning er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Vi i Apofix arbeider kontinuerlig for å ivareta personvernet ditt når du bruker tjenestene våre. Vi behandler all informasjon om deg i samsvar med personopplysningsloven. I denne personvernerklæringen står det derfor om hvilken informasjon som samles inn, hvorfor vi gjør det, og rettighetene du har knyttet til hvordan opplysninger om deg blir behandlet.

Kontaktinformasjonen til Apofix er:

Adresse: Hauges gate 9, 3014 Drammen
E-postadresse: torget.drammen@apoteker.as

Telefonnummer: 32 82 81 60

Hva slags personopplysniger vi samler inn og hvorfor
Avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg, samler vi inn og bruker enkelte opplysninger til ulike formål. Her står det om hvilke formål vi bruker personlig informasjon til:

Kundeprofil
Når du registrerer deg på nettsida vår, må du oppgi følgende personopplysninger som lagres hos oss; navn, e-postadresse, adresse, mobilnummer, og fødselsdato. Vi trenger denne informasjonen for at du skal kunne opprette en brukerkonto og logge inn på sidene våre. Når du registrerer en kundekonto hos oss oppretter du også et passord. Passordet ditt er personlig og er ikke tilgjengelig for andre enn deg.

Handel i nettbutikk
Når du handler i nettbutikken, lagrer vi informasjon om kundeprofilen. Vi sparer på detaljer og ordrehistorikken, i en periode når du er innlogget og handler på apofix.no. Da behandler vi kun de opplysningene som er nødvendige for at vi skal kunne behandle bestillingen din på en sikker og trygg måte, samt gjennomføre salgs- forpliktelsene vi har overfor deg. Opplysningene som lagres hos oss brukes i forbindelse med å gjøre istand det du har bestilt, og å få muligheten til å kontakte deg for å følge opp bestillingen.

Reseptbelagte legemidler
På apofix.no kan du bestille reseptvarer. Vi lagrer navnet, adressa, e-postadressa, mobilnummeret og eventuelt utleveringsapotek – dersom tjenesten gjelder klargjøring av e-resept. Ved kjøp av legemidler lagres også fødselsnummeret ditt. Dette gjør vi fordi det kun er lovlig å selge legemidler til personer over 18 år, og vi må kunne dokumentere at vi overholder dette kravet ovenfor myndighetene. Ved kjøp av reseptbelagte medisiner, behandler apofix.no kun nødvendig informasjon for å ekspedere, klargjøre og sende deg det du har bestilt, på en trygg måte.

Henvendelser til kundesenteret

Dersom du kontakter apofix.no via vårt kundesenteret per e-post, eller telefon, vil vi besvare de henvendelser som kommer inn til oss. Vi vil lagre navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt andre personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveiing. Vi har funnet ut at det er nødvendig for apofix.no å lagre personopplysningene for å kunne sikre deg god service og oppfølging, og for å kunne gi deg enda bedre service når du eventuelt tar kontakt med kundesenteret eller salgsavdelingen ved en senere anledning. Vi anbefaler ikke at du sender fra deg sensitive personopplysninger når du kommuniserer med kundesenteret eller salgsavdelingen.

Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personlige opplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for den typen utlevering. Eksempler på et sånt grunnlag kan være at vi har en avtale med deg eller at loven pålegger oss å gi ut informasjonen til f.eks offentlige myndigheter. Reseptopplysningene dine blir utlevert til HELFO og Regionale Helseforetak i forbindelse refusjonsoppgjør. Det sendes tilbake informasjon om hvilke reseptpliktige varer du har fått utlevert, til Reseptformidleren. De plikter å videresende informasjonen om de utleverte legemidlene til kjernejournalen og til legen som skrev ut resepten, og eventuelt til fastlegen. Du kan reservere deg mot at fastlegen din mottar informasjon om utlevering på en resept som du har fått fra en annen lege. Enkelte aktører (f.eks barnevernet eller fylkesmannen) kan, med hjemmel i lov, kreve at opplysninger utleveres til dem.

Databehandlere
En databehandler kan samle inn, lagre, eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten din i alle ledd av behandlingen. Ingen av våre databehandlere kan bruke eller oppgi personopplysninger til andre formål uten din tillatelse. Hovedsakelig skjer behandlingen av personopplysninger, som vi foretar, innenfor EU/EØS-området. Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, forsikrer vi oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning og at det er inngått tilfredsstillende databehandleravtaler.

Lagringstid
Vi lagrer ikke personopplysninger i lenger tid eller større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven og apotekloven. Dette betyr for eksempel at det vi behandler på grunnlag av samtykket du gir, slettes hvis du trekker det. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter i avtaleforholdet er oppfylt. Det vil variere hvor raskt opplysningene blir slettet. Så lenge du har en brukerprofil hos apofix.no, vil vi ikke slette dem, men dersom du sletter profilen din på apofix.no blir også personopplysningene slettet.

Vilkår knyttet til resept
Når du ber om å få ekspedert en resept må apofix.no forholde seg til en rekke lovpålagte rutiner og prosesser. Dette innebærer at:

a. Apoteket kan registrere, behandle og lagre opplysninger om deg og utføre alle lovpålagte oppgaver i forbindelse med reseptbehandlingen.

b. Reseptopplysningene blir utlevert til myndighetene (Helfo og legen), og apoteket kan kontakte myndighetene ved behov for informasjon om vedtak og forsvarlig utlevering av legemiddel.

c. Det sendes tilbake informasjon om hva du har fått utlevert til reseptformidler.

d. Legen som har skrevet resepten får informasjon om hva som er utlevert.

Ansvarsbegrensing
Systemene i apofix.no som håndterer sensitive personopplysninger, i forbindelse med nettkjøp, er utviklet og sikret på en slik måte at disse opplysningene ikke skal kunne komme på avveie. Dersom du velger å avgi sensitive personopplysninger til oss på annen måte, kan apofix.no ikke ta ansvar for hvordan disse personopplysningene håndteres.

Dine rettigheter
Du kan til enhver tid styre dine samtykker når du er logget inn på apofix.no. Som innlogget på Apofix har du innsyn i egne personopplysninger og kjøpshistorikken din. Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
Apofix har laget skjemaer som du kan fylle ut og sende til oss for å utøve dine rettigheter knyttet til begjæring av innsyn, retting, sletting osv. Ferdig utfylt skjema kan returneres til oss på torget.drammen@apoteker.as. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din ved å legge ved kopi av ID før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Vi svarer på henvendelsen din så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klager
Dersom du mener at vår måte å behandle personopplysninger på ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi bryter personvernlovgivningen, finner du et klageskjema på apofix.no som kan fylles ut og sendes inn til oss på torget.drammen@apoteker.as.
Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på nettsidene deres: www.datatilsynet.no. apofix.no har et eget personvernombud for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Opplever du brudd, eller mistanke om brudd på informasjonssikkerheten, kan du kontakte personvernombudet vårt på torget.drammen@apoteker.as.

Endringer
Hvis det skulle skje endringer av tjenestene, eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i personvernsreglene. Nettsida vår skal alltid ha oppdatert informasjon lett tilgjengelig.

Vi bruker cookies for å gi deg en så bra handleopplevelse som mulig. Les mer om hvordan vi behandler personvern.